ប្រធានាធិបតីអាមេរិក

សេចក្តីប្រកាសរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិក

សេចក្តីប្រកាសរបស់ប្រធានាធិបតីជាកិត្តិយសដល់ជនរងគ្រោះក្នុងសោកនាដកម្មប្រជាជាតិរបស់យើងមានទុក្ខយ៉ាងធំ។ យើងកាន់ទុក្ខចំពោះមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់ដែលត្រូវបាន សំលាប់ ឬរងរបួស ក្នុងសោកនាដកម្មដ៏គួរអោយខ្លាច កាលពីយប់ម៉ិញ នៅទីក្រុង Las Vagas ក្នុងរដ្ឋ Nevada។ ក្នុងពេលដែលយើងមានទុក្ខ យើងសូមបន់ព្រះអោយផ្តល់ភាពកក់ក្តៅ និងការសំរាលទុក្ខដល់អ្នករងគ្រោះ។ ជាសញ្ញាមួយនៃការគោរពចំពោះជនរងគ្រោះដោយសារភាពលីលានៃអំពើហឹង្សា ដែលត្រូវបានប្រព្រឹត្តនៅថ្ងៃទី ១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៧ និងយោងតាមអំណាចដែលត្រូវបានផ្តល់អោយខ្ញុំដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិក ខ្ញុំសូមបញ្ជាអោយបង្ហូតទង់ជាតិពាក់កណ្តាលដង នៅសេតវិមាន

Read more