អាថ៌កំបាំងប្រវត្តិសាស្រ្តនៃភ្នំគូលែន ដែលអ្នកទេសចរគួរយល់ដឹង?

ភ្នំគូលែន ឬ មហេន្រ្ទបវ៌ត ភ្នំគូលែន មានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងស្រុកពីរ គឺស្រុកស្វាយលើ និងស្រុកវ៉ារិន ខេត្តសៀមរាប មានចំងាយ ៤២ គម តាមផ្លូវកាត់ និង ៥០គម កាត់តាមផ្លូវសាលដឺហ្គោល វង់តូច វង់ធំ ព្រះដាក់។ ឆ្លងតាមឯកសារប្រវត្តិសាស្រ្ត និងបុរាណវត្ថុមួយចំនួនជាភស្តុតាង ភ្នំគូលែនជារាជធានីបុរាណរបស់ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលមានឈ្មោះពឹតប្រាកដជាភាសាសំស្រ្កឹតថាៈ “មហេន្រ្ទបវ៌ត” (មហេន្រ្ទៈ

Read more